Novinky Katalog Objednávka O nás Přírodopis - edice Natura    
 

Vítáme Vás na na našich stránkách.

Učebnice a pracovní sešity naší ucelené řady zahrnují veškeré učivo zeměpisu předepsané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP). Lze je proto bez problémů využít při vyučování podle školních vzdělávacích programů vycházejících z RVP. Pomůckou k sestavení školních vzdělávacích programů může být návod obsažený ve 2. vydání našeho titulu Základy zeměpisných znalostí. Totéž platí o naší ucelené řadě učebnic přírodopisu v edici Natura. Návod k sestavení školních vzdělávacích programů bude obsahovat nový titul Základy přírodopisných znalostí.

ZDARMA ke stažení:

Příručka k učebnici Přírodní prostředí Země - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Současný svět - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis naší vlasti - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 1 - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 2 - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 3 - pdf pro tisk (html verze)

Novinky:

Přírodní prostředí Země
obalka    Učebnice pro základní školy
Úvodní svazek této ucelené řady učebnic zeměpisu pro základní školy se nejčastěji používá pro výuku zeměpisu v 6. ročníku, popřípadě v primě víceletých gymnázií. Zahrnuje tematické celky Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země, tedy tematiku planetárního zeměpisu, základů kartografie a především obecného fyzického zeměpisu.
Autoři: P. Červinka, V. Tampír
obchodní číslo 70314, ISBN 978-80-86034-80-5, Praha 2015, 4. upravené vydání, schvalovací doložka 6910/2014 dne 7.4.2014
96 stran, formát A4
Cena 137 Kč
Objednat

Zeměpis světa 3

obalka   

Učebnice pro základní školy
Závěrečný svazek regionálního zeměpisu světa zahrnuje zeměpisný přehled našeho světadílu, Evropy, včetně celého Ruska. Používá se obvykle v 7. ročníku nebo v sekundě. Má opakovací kapitolu za částí učebnice zabývající se naším světadílem v celku i za regionální částí, probírající jednotlivé oblasti Evropy. Učebnici uzavírají tabulkové přehledy.
Autor: M. Jeřábek, V. Vilímek
obchodní číslo 70124, ISBN 978-80-86034-70-6, Praha 2015, 4. upravené vydání, schvalovací doložka 46656/2013 dne 13.12.2013
64 stran
Cena 113 Kč
Objednat


Příroda a lidé Země
obalka    Učebnice pro gymnázia
Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy. Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie.
Autoři: Bičík I., Janský B. a kol.
obchodní číslo 70593, ISBN 978-80-86034-92-8, Praha 2015, 3. aktualizované vydání
140 stran, formát B5
Cena 169 Kč
Objednat