Novinky Katalog Objednávka O nás Přírodopis - edice Natura    
 

Katalog

Učebnice a pracovní sešity naší ucelené řady zahrnují veškeré učivo zeměpisu předepsané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP). Lze je proto bez problémů využít při vyučování podle školních vzdělávacích programů vycházejících z RVP. Pomůckou k sestavení školních vzdělávacích programů může být návod obsažený ve 2. vydání našeho titulu Základy zeměpisných znalostí. Totéž platí o naší ucelené řadě učebnic přírodopisu v edici Natura. Návod k sestavení školních vzdělávacích programů bude obsahovat připravovaný titul Základy přírodopisných znalostí.


Informace pro školy a další odběratele:
Ceny uvedené v tomto katalogu platí od jeho vydání. Upozorňujeme, že nelze vyloučit úpravy některých cen v průběhu roku u nových vydání nebo dotisků v důsledku zvýšení tiskových či jiných nákladů.
Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém došly, podle provozních možností expedice ihned. Dotazy a urgence směřujte e-mailem, telefonicky, faxem nebo písemně na adresu Nakladatelství ČGS.

Pro všechny školy jsme pro rok 2011 připravili při hromadném odběru slevy:
Sleva se poskytuje při přímé objednávce a přímém jednorázovém odběru od Nakladatelství ČGS nebo Expedičního střediska FORTUNA. Sleva se stanoví podle celkové prodejní ceny skutečně dodaných a fakturovaných učebnic.

Sleva činí:
8 % při dodávce v hodnotě 2000 – 3000 Kč,
10 % při dodávce v hodnotě od 3001 Kč.

Školám, knihkupcům i soukromým osobám jsou učebnice zasílány Českou poštou. Školy neplatí ani poštovné, ani balné, náklady s tím spojené za ně hradí nakladatelství. Všem dalším zájemcům o zaslání učebnic poštou je účtováno poštovné v souladu s aktuálním ceníkem České pošty.

Orientační ceník pro rok 2011:
Balík: do 1 kg 60 Kč, do 5 kg 75 Kč, nad 5 kg 100 Kč
Dobírka: do 5 kg 95 Kč, nad 5 kg 110 Kč

Všechny učebnice si můžete koupit za hotové i na fakturu rovněž v
Centru učebnic CZ, s. r. o., Ostrovní 30, Praha 1 (tel. a fax 224 931 451)

Knihkupci a distributoři si mohou učebnice objednat písemně, faxem nebo e-mailem v
expedičním středisku FORTUNA, 251 70 Čestlice 108, tel.: 272 680 975, fax: 800 137 591, e-mail: odbyt@fortuna.czPRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho svět – Ucelená řada učebnic prvouky, vlastivědy a přírodovědy pro 1. stupeň základních škol

První tituly ucelené řady učebnic pro výuku tradičních předmětů prvouky, vlastivědy a přírodovědy na prvním stupni základního vzdělávání. Pokrývají úplný vzdělávací obsah pro jmenované vyučovací předměty, zpracované podle vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Celou řadu vytvoří celkem pět samostatných titulů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. Ke každé učebnici jsou zpracovány pracovní sešity pro žáky. Komplet doplňuje Atlas ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.


Místo, kde žijeme

obalka    Učebnice pro 1. stupeň základní školy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Úvodní svazek této ucelené řady učebnic prvouky, vlastivědy a přírodovědy uvádí žáky do poznávání domova, školy, obce a jejich nejbližšího okolí. Žáci se seznamují s místní krajinou, s krajinou regionu a celé vlasti – České republiky. Učebnice se doporučuje pro výuku vlastivědy ve 4. nebo 5. ročníku základní školy.
Autorka: A. Matušková
obchodní číslo 70791, ISBN 978-80-86034-76-8, Praha 2010, 1. vydání
88 stran
Cena 125 Kč
Objednat

Místo, kde žijeme – Pracovní sešit

obalka    Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
První svazek této ucelené řady pracovních sešitů pro výuku prvouky, vlastivědy a přírodovědy uvádí žáky do poznávání domova, školy, obce a jejich nejbližšího okolí. Navazuje bezprostředně na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s učebnicemi z jiných nakladatelství.
Autorka: A. Matušková
obchodní číslo 70831, ISBN 978-80-86034-81-2, Praha 2010, 1. vydání
40 stran
Cena 29 Kč
Objednat

Lidé kolem nás

obalka   

Učebnice pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Obsah učebnice tohoto svazku přibližuje žákům základní občanské problémy. Učivo je rozděleno do tematických celků Rodina a práce, Soužití lidí, Rozhodování lidí, Právo a spravedlnost, Vlastnictví, Kultura, Problémy světa a závěrečný celek Aby byl náš svět lepší. Učebnice se doporučuje pro výuku ve 4. nebo 5. ročníku základní školy.
Autorka: A. Matušková
obchodní číslo 70861, ISBN 978-80-86034-88-1, Praha 2009, 1. vydání
72 stran, formát A4
Cena 125 Kč
Objednat

Lidé kolem nás – Pracovní sešit

obalka   

Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
V prvním svazku ucelené řady pracovních sešitů pro výuku prvouky, vlastivědy a přírodovědy se žáci procvičí v základní orientaci v rodině a společnosti. Pracovní sešit bezprostředně navazuje na stejnojmennou učebnici NČGS, ale lze ji použíti i při práci s jinou tematicky odpovídající učebnicí.
Autorka: A. Matušková
obchodní číslo 70871, ISBN 978-80-86034-87-4, Praha 2009, 1. vydání
32 stran, formát A4
Cena 29 Kč
Objednat

Atlas - Člověk a jeho svět

  obalka   

Mapový a obrazový atlas doplňující ucelenou řadu učebnic ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Obsah atlasu pokrývá tematické okruhy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v RVP pro základní vzdělávání,m rozšiřuje grafický a cvičební aparát ucelené řady učebnic uvádí žáky do základních poznatků o lidském těle a péče o lidské zdraví.
Autor: Pavel Červinka
obchodní číslo 70821, ISBN 978-80-86034-79-9, Praha 2008, 1. vydání
52 stran
Cena 113 Kč
ObjednatZEMĚPIS

Zeměpis - Kompletní ucelená řada učebnic pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií

Učebnice tvoří moderní ucelenou ediční řadu učebnic pokrývající úplné učivo obsažené v Rímcových vzdělávacích programech. Jejich výraznou předností proti jiným řadám učebnic je důsledně jednotná koncepce zajištující návaznost jednotlivých svazků s didaktickým i terminologickým propojením, se společnými autorskými postupy a s obdobným formálním a grafickým uspořádáním. Mají dvouúrovňovou strukturu textů důsledně členěných věcně i graficky na základní a rozšiřující učivo, shrnutí, zajímavosti, soubor otázek a úkolů. Toto členění usnadňuje pedagogům výběr učiva podle konkrétních potřeb jejich třídy. Učivo je rozděleno do svazků podle tematických celků. Toto stavebnicové pojetí učebnic a dvouúrovňová diferenciace učiva umožňuje široké použití učebnic při jednohodinové i dvouhodinové týdenní dotaci zeměpisu, v základní škole i na nižším stupni víceletých gymnázií, při aplikaci kteréhokoliv vzdělávacího programu. Každé nové vydání přináší aktualizaci akceptující změny ve světě. Zpracování jednotlivých témat na dvoustranách je pro žáky i učitele přehledné. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT jako součást ucelené řady.

Přírodní prostředí Země
obalka    Učebnice pro základní školy
Úvodní svazek této ucelené řady učebnic zeměpisu pro základní školy se nejčastěji používá pro výuku zeměpisu v 6. ročníku, popřípadě v primě víceletých gymnázií. Zahrnuje tematické celky Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země, tedy tematiku planetárního zeměpisu, základů kartografie a především obecného fyzického zeměpisu.
Příručka k učebnici Přírodní prostředí Země - pdf pro tisk (html verze)
Autoři: P. Červinka, V. Tampír
obchodní číslo 70314, ISBN 978-80-86034-80-5, Praha 2015, 4. upravené vydání, schvalovací doložka 6910/2014 dne 7.4.2014
96 stran, formát A4
Cena 137 Kč
Objednat
Zeměpis světa 1
obalka    Učebnice pro základní školy
Druhý svazek řady je věnován regionálnímu zeměpisu všech oceánů a některých světadílů. Obsahuje tematické celky Oceány, Polární kraje, Afrika, Austrálie a Oceánie. Tematické kapitoly doplňuje opakování a tabulky základních údajů o příslušných částech Země. Vyhovuje Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní školy.
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 1 - pdf pro tisk (html verze)
Autoři: M. Holeček, B. Janský, S. Tlach
obchodní číslo 70104, ISBN 978-80-86034-95-9, Praha 2014, 4. aktualizované vydání, schvalovací doložka 2452/2011 dne 14.6.2011
56 stran, formát A4
Cena 99 Kč
Objednat
Zeměpis světa 2
obalka   

Učebnice pro základní školy
Třetí svazek řady obsahuje učivo regionálního zeměpisu dalších dvou kontinentů – Ameriky a Asie. Používá se obvykle pro výuku zeměpisu v 7. ročníku základních škol nebo v sekundách osmiletých gymnázií. Tematické celky obou těchto velkých kontinentů jsou doplněny opakovací kapitolou, v závěru jsou připojeny tabulky základních údajů o těchto světadílech.
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 2 - pdf pro tisk (html verze)
Autor: M. Holeček a kol.
obchodní číslo 70114, ISBN 978-50-86034-91-1 , Praha 2014, 4. aktualizované vydání, schvalovací doložka 47616/2013 dne 18.12.2013
80 stran
Cena 113 Kč
Objednat

Zeměpis světa 3

obalka   

Učebnice pro základní školy
Závěrečný svazek regionálního zeměpisu světa zahrnuje zeměpisný přehled našeho světadílu, Evropy, včetně celého Ruska. Používá se obvykle v 7. ročníku nebo v sekundě. Má opakovací kapitolu za částí učebnice zabývající se naším světadílem v celku i za regionální částí, probírající jednotlivé oblasti Evropy. Učebnici uzavírají tabulkové přehledy.
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 3 - pdf pro tisk (html verze)
Autor: M. Jeřábek, V. Vilímek
obchodní číslo 70124, ISBN 978-80-86034-70-6, Praha 2015, 4. upravené vydání, schvalovací doložka 46656/2013 dne 13.12.2013
64 stran
Cena 113 Kč
Objednat

Zeměpis naší vlasti
obalka    Učebnice pro základní školy
Učebnice zeměpisu České republiky navazuje na předchozí svazky stejné edice. Používá se obvykle v 8. nebo 9. ročníku. Klade důraz na zeměpis jednotlivých oblastí Česka, zachycuje nové krajské uspořádání. Druhé vydání bylo rozšířeno o několik kapitol, třetí vydání bylo výrazně aktualizováno. Obsahuje rovněž opakování učiva a tabulkový přehled hlavních údajů o Česku.
Příručka k učebnici Zeměpis naší vlasti - pdf pro tisk (html verze)
Autoři: J. Kastner, M. Holeček, L. Krajíček a kol.
obchodní číslo 70133, ISBN 978-80-86034-85-0, Praha 2009, 3. upravené vydání, schvalovací doložka 12002/2014 dne 19. 5. 2014
104 stran, formát A4
Cena 129 Kč
Objednat
Současný svět
obalka    Nové vydání zahrnuje základy sociálního, ekonomického a politického zeměpisu (aktualizovaná původní učebnice Současný svět, nejprodávanější z celé řady) a geografické nauky o krajině (dříve samostatný svazek Lidé a příroda) odpovídající tematickým okruhům Společenské a hospodářské složky krajiny a Politická mapa dnešního světa. Používá se v 8. nebo 9. ročníku.
Příručka k učebnici Současný svět - pdf pro tisk (html verze)
Autoři: Josef Herink, Václav Valenta a kolektiv.
obchodní číslo 70363, ISNB 978-80-86034-94-2, Praha 2010, 3. upravené vydání, schvalovací doložka 4710/2010 dne 19.5.2010
128 stran, formát A4
Cena 145 Kč
Objednat
Ekologická a enviromentální výchova
obalka    Příručka pro základní školy a střediska ekologické výchovy
Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které se věnují práci s dětmi a mládeží, zejména střediska ekologické výchovy. Text učebnice je rozdělen do čtyř tematických okruhů: Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Slovníček pojmů a vybrané internetové adresy. Kapitoly mají jednotnou formu zpracování.
Autor: T. Matějček
obchodní číslo 70771, ISBN 978-80-86034-72-0, Praha 2007, 1. vydání
52 stran
Cena 125 Kč
Objednat

Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech

obalka    Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Druhý svazek jmenované řady, jehož jednotlivými tematickými okruhy průřezového tématu v RVP ZV jsou: Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané.
Autoři: V. Baar, Z. Houdková
obchodní číslo: 70851, ISBN 978-80-86034-83-6, Praha 2010, 1. vydání
68 stran
Cena 125 Kč
Objednat

Ke všem svazkům učebnic vyšly stručné metodické příručky, určené na pomoc učitelům zeměpisu. Obsahují doplňující informace a komentáře k učivu i rady, jak pracovat s těmito moderními učebnicemi. Příručka k učebnici Současný svět však nebyla vydána v tištěné podobě, ale je zdarma k dispozici na našich webových stránkách www.ncgs.cz - odkazy naleznete níže. Zde jsou ke stažení zdarma i příručka k učebnicím z edice Zeměpis Světa. Plánujeme, že v budoucnu budou vždy současně s novým vydáním zpřístupněny na internetu i příručky k dalším učebnicím.

Příručka k učebnici Přírodní prostředí Země - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Současný svět - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis naší vlasti - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 1 - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 2 - pdf pro tisk (html verze)
Příručka k učebnici Zeměpis Světa 3 - pdf pro tisk (html verze)

Zeměpis - Kompletní ucelená řada pracovních sešitů pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií

Pracovní sešity této řady usnadňují procvičování a upevňování vědomostí a dovedností získaných při osvojování příslušných tematických okruhů. Sešity jsou koncipovány univerzálně a lze je použít jako doplněk k jakékoliv učebnici zeměpisu v 6. – 9. ročníku základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií, a to při vyučování podle všech vzdělávacích programů. Jejich náplní jsou nejen opakovací a procvičovací otázky a úkoly, ale hlavně zadání vedoucí k samostatné práci, využitelné při jednoduchých projektech, ale také úkoly zábavné, sloužící k zvýšení zájmu žáků o vyučovací předmět. Všechny pracovní sešity mají schvalovací doložku MŠMT jako součást ucelené řady. Dosavadní řada prošla modernizací a aktualizací. Některé sešity vyšly v nové aktualizované podobě, některé se sloučily.

Současný svět - pracovní sešit
obalka    Pracovní sešit pro základní školy
Nový sešit je koncipován tak, aby vedl k poznávání a procvičování jednoduchých metod a technik vedoucích k efektivnímu využívání rozmanitých informačních zdrojů . Většina úkolů procvičuje specificky geografické i obecné dovednosti, jež napomáhají k získání klíčových kompetencí ve smyslu Rámcových vzdělávacích programů pro základní i gymnaziální vzdělávání. Do pracovního sešitu se promítají všechna jejich průřezová témata včetně mediální výchovy.
Pracovní sešit Současný svět zahrnuje učivo obecného sociálního, ekonomického a politického zeměpisu, kterému se obvykle věnuje vyučování v 8. nebo 9. ročníku základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Navazuje na stejnojmennou učebnici Nakladatelství ČGS, ale lze ji využít i při práci s jinými učebnicemi, které se zabývají obdobnou tematikou. Pracovní sešit má schvalovací doložku MŠMT.
Řešení některých otázek a úkolů najdete pod tímto odkazem.
Autorka: D. Řezníčková,
obchodní číslo 70731, ISBN 80-86034-65-8, Praha 2006, 1. vydání
40 stran, formát A4
Cena 29 Kč
Objednat
Přírodní prostředí
obalka    Pracovní sešit pro základní školy
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí.
Autoři: P. Červinka, V. Tampír
obchodní číslo 70441, ISBN 80-86034-36-4, Praha 1999, 1. vydání
32 stran, formát A4
Cena 29 Kč
Objednat
Zeměpis světa – kontinenty
obalka    Pracovní sešit pro základní školy
Nový pracovní sešit spojuje obsah dvou dřívějších pracovních sešitů a zahrnuje tematiku regionálního zeměpisu Afriky, Austrálie a Oceánie, Ameriky a Asie. Lépe vyhovuje časovým možnostem vyučujících než dosavadní dva svazky. Odpovídá učebnicím Zeměpis světa 1 a 2, ale lze využít i při práci s jinými učebnicemi.
Autorka: Hana Kühnlová
obchodní číslo 70671, ISBN 80-86034-59-3, Praha 2004, 1. vydání
40 stran, formát A4
VYPRODÁNO - stahujte Pracovní sešit Zeměpis světa – kontinenty
Zeměpis světa – Evropa
obalka    Pracovní sešit pro základní školy
Nový pracovní sešit nahrazuje dosavadní svazek Žijeme v Evropě, který vyšel ve třech vydáních, je rozebrán a v dosavadní podobě již nebude vydáván. Nový sešit je modernizován a aktualizován, navazuje na učebnici Zeměpis světa 3, ale lze jej bez problémů využít i při práci s jinými učebnicemi se stejnou tematikou.
Autorka: D. Řezníčková
obchodní číslo 70661, ISBN 80-86034-58-5, Praha 2004, 1. vydání
40 stran, formát A4
Cena 29 Kč
Objednat
Zeměpis naší vlasti
obalka    Pracovní sešit pro základní školy
První z modernizovaných sešitů navazuje koncepcí na úspěšný titul Znám Českou republiku stejné autorky. Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.
Autorka: H. Kühnlová
obchodní číslo 70601, ISBN 80-86034-51-8, Praha 2002, 1. vydání
40 stran, formát A4
Cena 29 Kč
Objednat
Krajina a životní prostředí
obalka    Pracovní sešit pro základní školy
Důležitou tematiku životního prostředí a krajiny přibližuje pracovní sešit formou přístupnou věku žáků. Věnuje se získávání a upevňování poznatků i dovedností, vede žáky k přemýšlení a k debatám o důležitých problémech. Zaměřuje se na výchovu k ekologickému myšlení.
Autoři: J. Škvor, J. Škvorová, M. Holeček
obchodní číslo 70081, ISBN 80-901863-0-0, Praha 1995, 1. vydání
32 stran, formát A4
Cena 29 Kč - Prodává se jen do vyčerpání zásob
Objednat
Praktický zeměpis
obalka    Pracovní sešit pro základní školy
Tento svazek má spíše podobu pracovní učebnice a je určen pro práci s tematickým okruhem Praktický zeměpis, který je Standardem základního vzdělávání předepsán pro všechny ročníky základní školy i odpovídající ročníky víceletých gymnázií! K tomuto často neprávem opomíjenému, ač důležitému tématu je to na našem učebnicovém trhu jediná pomůcka.
Autorka: J. Peštová
obchodní číslo 70431, ISBN 80-86034-35-6, Praha 1999, 1. vydání
32 stran, formát A4
Cena 29 Kč
Objednat

Zeměpis - Učebnice pro střední školy

Ucelená řada barevných učebnic určená především pro gymnázia se běžně používá i na jiných středních školách. Prošla v nedávných letech rekonstrukcí. Původních šest útlých svazků bylo sloučeno do tří větších učebnic, aktualizováno a modernizováno. Úpravy přinesly uživatelům výrazné cenové zvýhodnění, úplné pokrytí témat stanovaných osnovami, kvalitativní posun v grafickém doprovodu a samozřejmě také aktualizaci textu a grafiky. Kromě gymnaziální řady vydáváme také učebnice zeměpisu a ekologie pro střední odborné školy a to zejména pro obchodní akademie, hotelové školy, jiné střední odborné školy a střední odborná učiliště. Tyto učebnice mohou jako příručku ke své práci nebo pro semináře za zeměpisu vhodně využít také učitelé gymnázií a základních škol. Všechny vydané středoškolské učebnice mají schvalovací doložku MŠMT.

Regionální zeměpis světadílů
obalka    Učebnice pro gymnázia
Spojením dřívějších tří dílčích svazků vznikla jediná učebnice zahrnující regionální zeměpis všech dílů světa i oceánů. Kromě úprav textů reagujících na vývoj ve světě a aktualizace číselných údajů včetně tabulek se v učebnici kvalitativně změnila i grafická část tematických dvoustran. Dotisky z let 2002 až 2006 obsahují aktualizované tabulky států světa.
Autoři: I. Bičík a kol.
obchodní číslo 70642, ISBN 978-80-86034-71-3, Praha 2007, 2. vydání
140 stran, formát B5
Cena 169 Kč
Objednat
Příroda a lidé Země
obalka    Učebnice pro gymnázia
Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy. Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie.
Autoři: Bičík I., Janský B. a kol.
obchodní číslo 70593, ISBN 978-80-86034-92-8, Praha 2015, 3. aktualizované vydání
140 stran, formát B5
Cena 169 Kč
Objednat
Zeměpis České republiky
obalka    Učebnice pro gymnázia
V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této učebnice. Změny se dotkly především kapitol v oddíle Hospodářství, kde se nejvíce projevily změny v ekonomice České republiky. Některé kapitoly zaznamenávají i projevy hospodářské krize, kterými naše země v současnosti prochází.
Autoři: M. Holeček a kol.
obchodní číslo 70622, ISBN 978-80-86034-89-8, Praha 2009, 2. vydání
96 stran, formát B5
Cena 137 Kč
Objednat

Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia

obalka    Učebnice geografie pro gymnázia
Obsah učebnice je aktualizován o vývojové aspekty ve vztahu ke globálním problémům lidstva, k udržitelnosti života, ke geopolitickým problémům makroregionů v jejich jádrových i periferních oblastech. Zahrnuje regionální geografii všech světadílů mimo regionální geografie České republiky. Jedná se o nejmodernější titul k regionální geografii světadílu a oceánů.
Autoři: I. Bičík a kol.
obchodní číslo 70801, ISBN 978-80-86034-78-2, Praha 2010, 1. vydání
152 stran
Cena 195 Kč
Objednat

Kromě gymnaziální řady vycházejí také učebnice pro některé střední odborné školy, zejména obchodní akademie a hotelové školy. Tyto učebnice lze využít jako příručky i pro učitele gymnázií a základních škol. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT.

Zeměpis cestovního ruchu
obalka    Učebnice pro hotelové školy
Učebnice pro hotelové i jiné střední školy zabývající se problematikou cestovního ruchu a pro volitelné předměty i semináře ze zeměpisu na středních školách, pomůcka pro přípravu i praxi průvodců cestovního ruchu. Kromě obecných problémů cestovního ruchu se zabývá zejména regionálním zeměpisem cestovního ruchu Česka, Evropy a všech světadílů. Druhé vydání je ve všech kapitolách zaktualizováno a rozšířeno.
Autoři: M. Holeček, P. Mariot, M. Střída
obchodní číslo 70573, ISBN 978-80-86034-98-0, Praha 2013, 3. upravené a rozšířené vydání
132 stran, formát B5
Cena 159 Kč
Objednat
Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství
obalka    Učebnice zeměpisu pro OA a jiné střední odborné školy vychází jako dosud jediná ze Standardu odborného vzdělávání pro obchodní akademie a naplňuje nové osnovy závazné od září 2002. První díl přináší moderní regionální pohled na světovou ekonomiku uspořádaný podle hlavních ekonomických center a jejich zájmových sfér. Druhé vydání bylo aktualizováno podle současné situace.
Autor: V. Baar
obchodní číslo 70582, ISBN 978-80-86034-86-7, Praha 2010, 2. vydání
112 stran, formát B5
Cena 137 Kč
Objednat
Hospodářský zeměpis – Globální geografické aspekty světového hospodářství
obalka    2. díl nové učebnice zeměpisu pro OA rovněž důsledně vychází z nových osnov závazných pro tyto školy. Obsahuje moderně koncipovaný obecný hospodářský zeměpis, tj. ekonomické, sociální, kulturně-geografické, geopolitické a environmentální aspekty světové ekonomiky. Učebnice může sloužit jako vhodná příručka i pro učitele jiných škol.
Autor: I. Bičík a kol.
obchodní číslo 70612, ISBN 978-80-86034-90-4, Praha 2010, 2. upravené vydání
96 stran, formát B5
Cena 137 Kč
Objednat
Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště
obalka    Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či střední odborné školy jiného zaměření. Učebnici lze využít i při nástavbovém vyučování zeměpisu v některých odborných školách. Zahrnuje tematické oddíly: Hlavní změny na mapě světa, Globální problémy lidstva, Krajina a životní prostředí, Zeměpis cestovního ruchu, Význam zeměpisu v praxi a Zeměpis místní oblasti.
Autoři: autorský kolektiv
obchodní číslo 70682, ISBN 978-80-86034-96-6, Praha 2012, 2. upravené vydání
120 stran, formát B5
Cena 165 Kč
Objednat
Ekologie a životní prostředí
obalka    Učebnice pro SOŠ a SOU
Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází množství příkladů z domova i ze světa. Člení se do tematických okruhů Základy ekologie, Složky životního prostředí, Umělé ekosystémy, Ochrana přírody a životního prostředí. Poslední z 32 kapitol přináší příklady environmentálních projektů vhodných pro školy. Text doplňují fotografie, mapky a grafy. Pojetí učebnice dovoluje využití i na vyšších odborných školách, při ekologické výchově na gymnáziích i jiných školách. Titul má doložku MŠMT, zahrnuje 120 stran se 113 barevnými ilustracemi.
Autoři: P. Červinka a kol.
obchodní číslo 70702, ISBN 978-80-86034-97-3, Praha 2012, 2. upravené vydání
120 stran, formát B5
Cena 169 Kč
Objednat

Příručky pro studenty a učitele zeměpisu

Poznáváme svět v číslech - DOPORUČUJEME
obalka    Příručka pro žáky a učitele všech typů škol
Příručka obsahuje tabulkové přehledy základních údajů o celém světě, o jednotlivých světadílech i o všech samostatných státech i závislých území. Je doplněna jednoduchými grafy, komentáři k některým tabulkám a údajům i metodickým návodem určeným k práci s číselnými údaji. Je určena zejména k práci ve škole, ale i pro širší veřejnost zajímající se o svět.
Autoři: P. Šára, J. Herink
obchodní číslo 70631, ISBN 80-86034-55-0, Praha 2003, 1. vydání
104 stran, formát B5
Cena 53 Kč
Objednat
Základy zeměpisných znalostí
obalka    Příručka k sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh pro vyučovací předmět Zeměpis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání

Výrazně upravené a rozšířené 2. vydání příručky přináší návod k sestavení školních vzdělávacích programů pro vyučovací předmět zeměpis na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Představuje konkrétní příklad možného rozpracování školních výstupů a školního učiva ve všech předepsaných tematických okruzích. U každého z nich následují po tabulkovém zpracování návrhu vzdělávacího programu též příklady úloh nejrůznějších typů a variant, kterými lze procvičit a ověřit dosažené vědomosti a dovednosti žáků. Tato banka otázek, úkolů a testových úloh, která slouží i jako vzor pro sestavování evaluačních testů, byla proti 1. vydání rozšířena a uspořádána v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Navazuje na ni klíč správných odpovědí.
Autoři: J. Herink, S. Tlach
obchodní číslo 70452, ISBN 80-86034-67-4, Praha 2006, 2. rozšířené a upravené vydání
120 stran, formát A4
Cena 125 Kč
Objednat
Malý zeměpisný a ekologický slovník
obalka    Příručka pro studenty, učitele i širší veřejnost
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny jejich ekvivalenty v anglickém jazyce.
Autoři: T. Matějček a kol.
obchodní číslo 70721, ISBN 978-80-86034-68-3, Praha 2007, 1. vydání
136 stran
Cena 147 Kč
Objednat
Na skladě jsou ještě také některé obrysové (slepé) mapy, které umožňují procvičit se žáky všech stupňů škol znalosti místopisu. Objednat si můžete mapy České republiky, Asie a Afriky + Austrálie (po 7,- Kč) a dvoustrannou mapu Severní a Jižní Ameriky (cena 12,- Kč).


PŘÍRODOPIS

Učebnice přírodopisu stejně jako učebnice zeměpisu důsledně rozlišují základní a rozšiřující učivo. Zahrnují veškeré učivo přírodopisu předepsané Rámcovými vzdělávacími programy. Pro žáky a učitele je výhodné přehledné zpracování jednotlivých uzavřených témat na dvoustranách.

Příručka k učebnici přírodopisu pro 7. ročník - pdf pro tisk (html verze)

Ucelená řada učebnic přírodopisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
v edici NATURA

Přírodopis pro 6. ročník - Botanika 1, Zoologie 1
obalka    Přírodopis pro 6. ročník
První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými. Celkové pojetí i texty jednotlivých kapitol jsou shodné s původními učebnicemi, takže lze kombinovat použití původních i nové učebnice a pro žáky je obnovovat postupně.
Fotografie řas a sinic: www.fytoplankton.cz
Autoři: M. Maleninský a kol.
obchodní číslo 70651, ISBN 80-86034-56-9, Praha 2004, 1. vydání
104 stran, formát A4
Cena 60 Kč - Prodává se jen do vyčerpání zásob
Objednat
Přírodopis pro 7. ročník - Obratlovci, Vyšší rostliny
obalka    Přírodopis pro 7. ročník
Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje jejich hlavní životní funkce včetně anatomie a morfologie orgánů. Hlavní část představuje základní skupiny vyšších rostlin a její závěr se věnuje ekologickým aspektům a pěstování rostlin. Má schvalovací doložku MŠMT a vyhovuje Rámcovému vzdělávacímu programu.
Autoři: M. Maleninský, J. Novák, M. Švecová, V. Toběrná
obchodní číslo 70711, ISBN 80-8603466-6, Praha 2006, 1. vydání
128 stran
Cena 70 Kč - Prodává se jen do vyčerpání zásob
Objednat
Přírodopis pro 8. ročník - Člověk
obalka    Přírodopis pro 8. ročník
Dosud chybějící titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami. Po vydání bude metodická příručka určená k práci s tímto titulem přístupna zdarma na našich internetových stránkách.
Autoři: M. Maleninský, B. Vacková a kol.
obchodní číslo 70691, ISBN 80-86034-41-0, Praha 2005, 1. vydání
76 stran, formát A4
Cena 60 Kč - Prodává se jen do vyčerpání zásob
Objednat
Geologie
obalka    Učebnice pro vyučování přírodopisu
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.
Autor: P. Jakeš
obchodní číslo 70351, ISBN 80-86034-30-5, Praha 1999, 1. vydání
64 stran, formát A4
Cena 49 Kč
Objednat
Základy přírodopisných znalostí
obalka    Příručka pro učitele základních škol
Titul obsahuje návod k sestavení školních vzdělávacích programů v duchu Rámcových vzdělávacích programů pro 6. - 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií a sbírku úloh k procvičování a ověřování vědomostí a dovedností žáků, která představuje vzorovou banku otázek, úkolů a testových úloh. Pokrývá úplné učivo předepsané Rámcovými vzdělávacími programy.
Autoři: J. Herink, M. a K. Sobotovi
obchodní číslo 70741, ISBN 978-80-86034-69-0, Praha 2007, 1. vydání
128 stran
Cena 147 Kč
Objednat